NYHETER

BTJ har recenserat Varför skriver du?

Då har BTJ kommit med sin recension av min bok Varför skriver du?  Den finns att läsa i sin helhet i BTJ häfte nr 23, 2018 och är skriven av lektör Maria Nyman. I recensionen går att läsa:

Den här lättlästa boken är en habil genomgång av företeelser många kan relatera till. Presentationen är pedagogisk, texten är välgjord, bortsett från några grammatiska fel, och källorna hanteras väl.

Dessutom anger recensionen att: Den som sysslar med textproduktion kan här hitta en hel del av intresse.

Gissar att jag får vara nöjd med det – bortsett från några grammatiska fel då 🙂