NYHETER

Om skrivande när man blir sjuk

För en del människor som drabbats av kronisk, långvarig sjukdom tycks skrivande på nätet kunna få en alldeles särskild betydelse. Det blir ett sätt att hantera stressen och osäkerheten. Rädslan. Idag finns många bloggar som berättar den sjukes historia. Om misstankar, symptom, undersökningar, diagnos och behandling. Om hopp och förtvivlan. Om glädje och sorg. Stödet från följare är viktigt men kanske skrivandet och möjligheten att få uttrycka sig i en svår stund är minst lika viktigt. För en del blir också annat skrivande på nätet betydelsefullt. Det som handlar om att samla fakta om sjukdomen. För sin egen skull men också för sina medpatienter. Söka, sammanställa och omvandla så att informationen blir begripligt oPbI-209x300ch relevant för den som drabbats och behöver rätt information vid rätt tid. Mycket information finns förstås från sjukvårdshåll på nätet idag. Men kanske blir den inte alltid presenterad på ett sätt som är rätt och riktigt för den som just fått ett tungt besked. Även samtal mellan drabbade via det skrivna ordet kan vara viktigt. Då kan ensamhet och isolering brytas. Att få kontakt med någon som vet vad man själv går igenom kan vara särskilt värdefullt. För en del, helt ovärderligt.

Under en tid hade jag möjlighet att studera det här på nära håll. Du hittar mer om det i min bok om patienters användning av internet.