Egentligen är titeln på den här sista delen i min inläggsserie något missvisande eftersom vi idag knappast har en enda bild av vad det är att vara författare. Istället handlar det om många olika, sammanflätade bilder och författarideal som formas och förmedlas i ett ständigt pågående samspel mellan media, dess konsumenter och författarna själva.

Många av beskrivningarna möter vi på internet och i sociala medier. Där är vi dessutom alla i någon mening medieproducenter, vilket gör att det också handlar om dig och mig och de bilder av författarskap och skrivande liv som vi själva sprider eller är med och skapar. Tillsammans har allt det här gjort att floran av idéer om vad det är att vara författare har fått så många nyanser och rymmer så många människors drömmar att man kan säga att här finns något för alla. Även detta tror jag bidrar till att skrivandet öppnar sig och blir tillgängligt för fler.

Här hittar vi exempelvis kändisförfattarna där bilderna av deras skrivande liv blir till en dröm för många med skrivlust. Det framställs ofta med inslag av både glamour och författarromantik. Det kan röra sig om vackra och inspirerande bilder av skrivplatser och av författarna själva eller berättelser om hur den skrivande dagen ser ut, om den senaste boken, att den nu ska bli film och om möten med de skådespelare som ska gestalta karaktärerna.

Bilderna får vi genom sociala medier, reportage, TV-soffor, underhållningsprogram och alla möjliga (och omöjliga) tidningar och tidskrifter. Och på Bokmässan i Göteborg står kändisförfattarna högst i kurs.

Med vårt förnuft vet vi så klart att skrivandet många gånger är tufft och kräver sitt. Vi vet också att även kändisförfattare lever ett vardagsliv likt många andras. Men trots det finns ändå lockelsen och löftet där om det fria skapande livet. Det fria skrivande livet. Dessutom i händelsernas och blickarnas mitt.

Andra typer av författarbilder som är vanliga idag stryker tätt inpå det entreprenörsideal som präglar vår tid. Det rör vid idéerna om att vi alla är vår egen lyckas smed. Här hittar vi exempelvis bilder av den framgångsrika författaren som lyckas mot alla odds. Någon som (på egen hand) lyckas ge ut, marknadsföra, bygga varumärke och ”hajpa” sina böcker. Ibland långt innan första boken ligger klar.

Men författaren som entreprenör handlar inte bara om att sälja böcker och det skrivna. Det gäller att sälja författaren också. Åtminstone en version av honom eller henne. Varumärkena blir till ännu fler bilder av vad det är att vara författare: exempelvis den glamorösa att bländas av, den fria, skapande att längta till, den seriösa och bildade att imponeras av, den svåra och otillgängliga att förundras över eller varför inte den vardagliga att känna igen sig i.

Vid sidan av föreställningar om författarens glamorösa, fria och företagande liv, hittar vi också dess raka motsats. Det är bilden av den disciplinerade och hårt arbetande författaren och den syns både bland kända och okända författare. Det handlar om ganska enformiga rutiner av skrivande och läsande men också om hårda prioriteringar. Särskilt när skrivandet måste ske på lediga stunder och trängas med heltidsarbete.

Bilden är som allra mest sträng bland de som ännu inte kan leva av sitt skrivande och det händer att den som skriver framställs (eller framställer sig själv) som någon som närmast liknar en övermänniska. En superpresterande person som blir synlig i bloggar, på hemsidor och i Facebook-grupper men också i intervjuer och i porträtt av författare.

Det är någon som klarar att skriva trots krävande yrke eller universitetsstudier på prestigeutbildningar, ibland parat med idrottskarriärer, till och med på elitnivå. Det kan också vara någon som trots en överfylld vardag med familj, ett barn, två barn, flera barn, ännu fler barn, krävande arbete, fritidsintressen, hus, resor och många vänner ändå lyckas disciplinera sig, skriva, publicera böcker och leva ett skrivande liv. Och blogga. I vår tid av prestationsideal blir också denna författarbild lockande för den del.

Kravet på sträng disciplin och hårda prioriteringar hör till skrivandets avigsidor som borde avskräcka och få många författardrömmar att tveka i dörren, kan man tycka. Andra avigsidor handlar om ekonomi, kringarbeten, marknadsföring och ensamhet. Men det är något som händer med dessa baksidor. Något som gör att de förvandlas och blir en del av författardrömmen och de ideal som många strävar efter eller längtar till.

Hur avigsidorna blir en del av drömmen skriver jag vidare om i min bok Varför skriver du? En bok om skrivlust och författardrömmar i vår tid. Där hittar du också mycket mer om hur det kommer sig att så många vill skriva och bli författare idag. Om du vill kan du redan nu läsa bokens första kapitel här.

Om du vill ha fler smakprov hittar du det i den här inläggsseriens sex övriga delar. De handlar t.ex. om betydelsen av den tekniska utvecklingen, av skrivandet i vår vardag och hur vi ser på skrivandet.

Allt gott och på återhörande!

Ulrika