Min yrkesbana startade med arbete som undersköterska och genom en avstickare till statlig förvaltning kom jag i kontakt med datorer. Det nyvaknade intresset för IT tog mig till en grundläggande informatikutbildning vid Lunds universitet och dit följde också intresset för hälso- och sjukvård med.

Efter grundutbildningen inledde jag mina forskarstudier i ämnet vid Göteborgs universitet och i februari 2007 disputerade jag på avhandlingen ”Coping Online – Patients’ use of the Internet”. Efter forskarstudierna ägnade jag mig en del åt forskning på området för patientcentrerad hälso- och sjukvård. Det ledde vidare till utredande, samordnande och IT-strategiska uppdrag vid det nystartade Angereds Närsjukhus och regionala uppdrag för Västra Götalandsregionen.

Sedan september 2012 delar jag min tid mellan mitt arbete på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och arbete med egna projekt inom mitt intresseområde.

Skriv- och språkutbildningar
 • 2020: Skriv som en journalist. Kursarrangör: Jorun Modén (författare och journalist)
 • 2018: Projektet Från bokidé till bokmässa. Kurser i projektet: Ge ut din bok samt Lansera din bok. Kurs- och projektarrangör: Ann Ljungberg, Litterära konsulter AB
 • 2017: Ge ut din bok! Kursarrangör Hemgården Borås/Yvonne Granqvist-Schultz (författare)
 • 2016: Kulturanalys och berättande, Umeå universitet
 • 2015 – 2016: Svenska språket i teori och praktik, Karlstad universitet
 • 2014: Kreativ skrivande, Folkuniversitetet Malmö
 • 2014: Kreativ skrivande, sommarkurs, Visingsö folkhögskola
 • 2013: Att skriva för webben och interaktiva medier, Södertörns högskola
 • 2013: Helgkurs i kreativskrivande, Kursarrangör: Författarskola.se/Veronica Grönte
Utbildning
 • Forskarutbildning Informatik, Göteborgs universitet, 1998-2007. Disputerade 26 februari 2007 vid IT-universitetet, Göteborgs universitet. Avhandlingens titel: ”Coping Online – Patients’ use of the Internet”.
 • Fil.mag. Informatik Göteborgs universitet, 2000.
 • Fil.kand. Informatik Lunds universitet, 1995.
 • Ekonomisk linje, KomVux, Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn, 1989.
 • Gymnasieskolans vårdlinje, Vårdhögskolan, Borås, 1983.
CV och publikationer

En utförligare beskrivning av min väg så här långt, hittar du i mitt CV. Här finns också en fullständig lista över mina publikationer.