Om mig

Mitt författarskap är grundat i ett brett intresse för hur vi väljer att leva våra liv och vad som driver vårt beteende och våra val. För mig handlar skrivandet om att förstå fenomen och företeelser i världen omkring oss och i den tid vi lever.

Det jag skriver blir ett sätt att bidra med mitt perspektiv och mina iakttagelser. Samtidigt vill jag inspirera dig som läsare att på egen hand reflektera över det jag skriver om och kanske hitta fler sätt att se på saken.

Om du vill kan du också läsa ett avsnitt ur min bok Varför skriver du? där jag beskriver min skrivande resa och varför jag skriver.

*  *  *

När det gäller min yrkesbana så startade den med arbete som undersköterska och genom en avstickare till statlig förvaltning kom jag i kontakt med datorer. Det nyvaknade intresset för IT tog mig till en grundläggande informatikutbildning vid Lunds universitet och dit följde också intresset för hälso- och sjukvård med.

Efter grundutbildningen inledde jag mina forskarstudier i ämnet vid Göteborgs universitet och i februari 2007 disputerade jag på avhandlingen ”Coping Online – Patients’ use of the Internet”. Efter forskarstudierna ägnade jag mig en del åt forskning på området för patientcentrerad hälso- och sjukvård. Det ledde vidare till utredande, samordnande och IT-strategiska uppdrag vid det nystartade Angereds Närsjukhus och regionala uppdrag för Västra Götalandsregionen.

Sedan september 2012 delar jag min tid mellan mitt arbete på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och arbete med egna projekt inom mitt intresseområde.

En utförligare beskrivning av min väg så här långt, hittar du i mitt CV. Här finns också en fullständig lista över mina publikationer.