PbI

Den här boken är den första som på svenska beskriver hur patienter med långvarig, kronisk sjukdom använder internet för att söka svar, tröst och mening. Den ger en bild av det skiftande landskapet av webbsidor som patienter möter online, och vägarna de tar för att hitta den hälso- och sjukvårdsinformation de söker.

Men patienter kan inte betraktas som en homogen grupp och användningen av internet påverkas av såväl personliga och materiella förutsättningar som individuella val. Även det omgivande samhället och den tekniska utvecklingen sätter sin prägel på internetaktiviteterna. Därför ger boken en bild av komplexiteten i fenomenet och viktiga faktorer som påverkar dess innehåll och utveckling.

I en avslutande del belyser boken också de utmaningar som hälso- och sjukvården ställs inför när patienter i ökad utsträckning ger sig ut på internet för att söka information.

Boken riktar sig till studenter vid hälso- och sjukvårdsutbildningar eller inom informatik, men också till yrkesverksamma med intresse och engagemang för frågor som rör informationsteknik i samhället och i hälso- och sjukvården.

Boken är välskriven och kan rekommenderas till alla som i sitt yrke har kontakt med personer med en kronisk sjukdom” (Bibliotekstjänst, Lars Svensson, 11114280).