Recension i Borås Tidning 2018-10-20

Varför skriver du? En bok om skrivlust och författardrömmar i vår tid.

Författare: Ulrika Josefsson
Förlag: Antima

Sandhultsbons bok visar varför vi vill skriva

Varför skriver du? Det frågar sig Ulrika Josefsson från Sandhult i en klargörande bok som ligger i tiden. Recensenten Kjell Andersson har läst.
Ulrika Josefsson, fil. dr. i informatik och författare har gjort en djupdykning i frågan om varför skrivandet är oss så kärt och till och med ökar i vår tid.
Två orsaksvävar går att urskilja; inre, personliga skäl och yttre som har med samhället och kulturen vi lever i att göra.
De inre handlar om ”uttryck och avtryck”. Att göra sin röst hörd som människa och lämna någon sorts avtryck. Mer specifikt kanske du skriver för hantera något tungt i livet, för att göra gott, för att det är roligt …
De yttre: Omvärlden tränger sig på med ett brus av budskap. Författandet kan vara ett försök att finna något mer beständigt. Modern IT-teknik ger nya möjligheter. Otaliga grupper, kurser, böcker för den som skriver bidrar. En ny livsstil har växt fram, där författaren pendlar mellan skrivlyans ro (?) och otaliga framträdanden.
Varför skriver jag själv?
Varför andas jag? Vad rör mig tillvaron?
Orden skapar ju världen, min och andras. Det skrivnas vågor når ut i tid och rum. Livskänslan stiger.
Ja, i begynnelsen var och är ordet.
Författarinnan har skrivit klargörande och mångsidigt om sin snåriga fråga och stigar strålar ut från texten.