Välkommen!

Mitt författarskap är grundat i ett brett intresse för hur vi väljer att leva våra liv och vad som driver vårt beteende och våra val. För mig handlar skrivandet om att förstå fenomen och företeelser i världen omkring oss och i den tid vi lever.

Det jag skriver blir ett sätt att bidra med mitt perspektiv och mina iakttagelser. Samtidigt vill jag inspirera dig som läsare att på egen hand reflektera över det jag skriver om och kanske hitta fler sätt att se på saken.

Nu har min nya bok kommit!

I höst har jag avslutat mitt senaste projekt som är en bok om varför så många vill skriva och ge ut böcker idag. Det är en djupdykning i vår tids stora intresse för skrivande. Boken heter Varför skriver du? En bok om skrivlust och författardrömmar i vår tid och lanserades vid årets Bokmässa i Göteborg. Här hittar du mer om boken och om du vill kan du redan nu läsa första kapitlet!

Under en av alla supervarma sommardagar 2018 gjorde Ann Ljungberg på Litterära konsulter den här intervjun med mig. Den ger också en bra inblick i vad boken handlar om och vem den vänder sig till.